El Programa Incorpora que pertany a la Fundació La Caixa treballa per a millorar la integració socio – laboral de les persones en situació de vulnerabilitat i està dirigit a persones, a empreses i, a aquells professionals dedicats a la inserció laboral.

El conveni, iniciat el 2012, està circumscrit al Programa d’Inserció Laboral de Persones amb Problemes de Salut Mental de la Fundació Dau i té la missió de millorar la qualitat vida de les persones amb problemes de salut mental i la dels seus familiars.

Durant aquests sis anys de col·laboració entre ambdues Fundacions, s’han realitzat múltiples projectes i s’han aconseguit fites importants per a aquest col·lectiu. Tanmateix, aquest 2017 ha estat un any clau en el Programa i la Fundació Dau ha aconseguit esplèndids resultats que animen a totes dues entitats a mantenir un any més el conveni de col·laboració.

Resultats 2017:

• 102 persones amb trastorn mental han estat ateses
• 81 persones han obtingut nous contractes laborals en empreses
• 120 empreses han atès als responsables del Programa
• 98 ofertes de feina gestionades