Durant aquest 2017 hem celebrat els nostres vint-i-cinc anys i els hem volgut recollir en un vídeo que mostra la tasca incansable que portem a terme tot l’equip de la Fundació DAU.