• Ocell de Foc és un programa d’atenció a joves especialment amb problemàtica de salut mental que pretén acompanyar-los cap a l’autonomia personal i la construcció d’una vida independent.
  • Fundació DAU, juntament amb altres entitats de la demarcació de Barcelona ciutat, treballaran sota la coordinació de Serveis Socials de Pere Claver Grup i executaran projectes que acompanyin als i les joves cap a l’autonomia.

Ocell de foc és un programa impulsat per la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer sector i les Cooperatives del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya que oferirà atenció a joves per millorar la seva autonomia i per desenvolupar el seu projecte d’ inserció sociolaboral. Es desplegaran projectes d’atenció a joves d’entre 16 i 30 anys, especialment aquells amb problemes de salut mental, amb l’objectiu de millorar el seu benestar emocional i la seva qualitat de vida a través de la inserció sociolaboral i/o la recuperació del seu itinerari formatiu. Es pretén arribar a 20.000 joves d’arreu del país, cada 3.000 dels quals amb problemes de salut mental.

Funcionament
Per tal que el programa arribi al conjunt del territori i s’hi puguin adherir totes les entitats del país, es treballarà amb nuclis territorials distribuïts per 14 demarcacions – Fundació DAU ho farà a la demarcació de Barcelona ciutat-. Aquests nuclis estaran formats per entitats que executaran projectes que acompanyin als i les joves cap a l’autonomia i els hi donin eines i recursos per a construir una vida independent. En total, el programa ha previst 25 nuclis a tot Catalunya. Entenem com a nucli l’agrupació de, com a mínim, 4 entitats que participen en un projecte conjunt i treballen en xarxa. A cada nucli hi haurà 1 entitat guia, que coordinen totes les entitats que hi formen part. Les entitats sentinella, que són les que formen part del nucli i que hi participen i, finalment, les entitats satèl·lit, que són les que donen suport al projecte per afavorir-ne l’èxit i la viabilitat.

Accés al programa
A través dels canals de comunicació de les entitats us farem saber el canal i circuit per poder accedir al programa Ocell de Foc de Sants Montjuïc i Les Corts.

Decàrrega del comunicat oficial del Programa Ocell de Foc.