Missió

La Fundació DAU és una organització socialment responsable, dedicada a millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones amb problemes de salut mental a través de la incorporació a un treball de qualitat i dignament remunerat.

El projecte de la Fundació DAU neix el 1992 amb una clara voluntat transformadora i el repte de garantir la igualtat d’oportunitats en el treball per a les persones amb problemes de salut mental.

Els nostres valors

Objectius de la Fundació

Blog de la fundació