Empresa social

El laboratori Fundació DAU és estratègic en la consecució de la missió de la Fundació: la millora de la qualitat de vida de les persones amb TMS a través de la seva incorporació al treball de qualitat.

Laboratori DAU és una empresa social, especialitzada en serveis d’envasament, condicionament, anàlisi i certificació de lots de productes per a empreses de sectors altament exigents: farmacèutic, cosmètic i alimentació funcional.

WEB LABORATORI DAU

Blog de la fundació