És la porta d’entrada a la Fundació. L’equip tècnic que integra aquest servei acull la demanda de les persones amb problemes de salut mental. Es realitza una primera valoració laboral de la persona i se li proposa el servei que més s’ajusta a les seves necessitats de suport actuals, ja sigui a serveis gestionats per la Fundació DAU o altres serveis existents al territori.

El Servei social, no sectoritzat i que forma part de la xarxa pública de serveis socials (SISPAP), està subvencionat pel Departament de Treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya i és gratuït pels usuaris.

És un servei de capacitació laboral que té com a objectiu millorar les competències de les persones amb trastorn mental greu per tal que puguin iniciar un itinerari d’inserció sociolaboral que els permeti inserir-se en el mercat de treball.

A qui va dirigit?

A persones en edat laboral.

A persones amb diagnòstic de trastorn mental.

A persones en tractament de salut mental.

Cofinançat per:

El servei d’inserció laboral dona suport a persones amb trastorns de la salut mental que volen incorporar-se al mercat de treball perquè puguin accedir a una ocupació ajustada al seu perfil professional.

L’equip tècnic d’aquest servei realitza prospecció d’empreses, gestiona ofertes de treball i fa la intermediació necessària per aconseguir oportunitats laborals  per a les persones usuàries del servei.

Una vegada s’aconsegueix amb èxit la contractació, es dona suport a la persona contractada en el procés d’adaptació i manteniment del lloc de treball durant el temps que duri la contractació laboral.

Projectes que es porten a terme:

  • SIOAS: Serveis integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció de persones amb Trastorns de la Salut Mental –  finançat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de  Catalunya i el Fons Social Europeu (FSE- ORDRE ESS/1120/2017, de 20 de Novembre)

  • Programa Incorpora – de la Fundació  “La Caixa”. Projecte a través del que s’impulsa la integració laboral del col·lectiu de persones vulnerables.

  • Programa Impulsem el que Fas- Projecte a través del qual es facilita suport per a la inserció laboral i pel manteniment del lloc de treball a persones amb Trastorns de la Salut mental i/o que expressin malestar psicològic.

L’entitat Fundació Privada DAU és agència de col·locació autoritzada pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb el número 0900000172.

Aquest servei està vinculat exclusivament als treballadors i treballadores del Laboratori Fundació DAU. Gestionat per un equip multidisciplinar, l’USAP intervé en l’adaptació i el manteniment del lloc de treball i fomenta, a partir d’un programa individualitzat, la millora de competències, el progrés professional, la millora de l’ocupabilitat, i les oportunitats d’inserció al mercat ordinari de treball.

Activitats adreçades a usuaris i familiars dels serveis de la Fundació que tenen com a finalitat oferir informació i suport especialitzats per fer front a les dificultats que comporta patir o conviure amb un problema de salut mental.

GAM – Grup d’ajuda mútua

En el grup d’ajuda mútua es reuneixen persones en situacions similars per donar-se suport entre elles. En aquestes reunions, comparteixen experiències, intercanvien informació i creen un ambient de suport.

Acompanyament comunitari i atenció domiciliaria

Suport individualitzat per afavorir la integració en l’entorn familiar, social i comunitari.

Els objectius d’aquest programa són:

Vinculació a recursos socials que promoguin l’establiment de relacions humanes i promoguin la participació activa en la comunitat.

Millora de la cura personal, seguiment del tractament psiquiàtric, cura de la salut, la higiene i la nutrició.

Suport en la gestió de qüestions administratives, legals, etc.

Cofinançat per:

Blog de la fundació