El projecte Hort al Terrat ha estat escollit com la pràctica més innovadora i eficient del sector públic, a nivell local, entre un total de 160 candidatures de 18 països europeus.
El premi ha estat atorgat per l’European Public Sector Award, un organisme independent que compta amb el suport de la Comissió Europea, Àustria, Dinamarca, Hongria, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos i Noruega i que té per objectiu el reconeixement d’iniciatives innovadores del sector públic.
L’Hort al Terrat és un projecte que millora la vida de les persones amb discapacitat, recupera i millora espais en desús de la ciutat per fer-los útils i verds, fa servir noves tecnologies de cultiu menys contaminants i garanteix una producció significativa i de qualitat que es reparteix a les entitats.
El projecte va començar la primavera del 2016 amb l’engegada del primer hort al carrer València 244 de l’Eixample, al terrat de l’edifici de l’àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.
Actualment hi ha cinc horts ubicats al carrer València (districte de l’Eixample), al carrer Creu Coberta (districte de Sants-Montjuïc), al carrer Avinyó (districte de Ciutat Vella) i a l’Espai Jove La Fontana (districte de Gràcia). Aquests horts són cuidats i cultivats per 120 persones amb discapacitat d’11 entitats de la ciutat: Centre Ocupacional Ariadna, Centre Ocupacional Eneida i Centre Ocupacional Taller Escola Sant Camil, Centre Ocupacional Asproseat, Fundació Joia, Pretaller Sant Josep, Taller Sant Jordi, Centre Ocupacional i residencia Sínia, Fundació DAU, Associació AcidH i Associació ATRA.
Les hortalisses i verdures recollides són repartides entre les persones de les entitats i l’excedent a menjadors socials i bancs d’aliments; Banc d’Aliments de Càrites de l’Eixample Esquerra, la Fundació Can Padró de Sants, la Funcació CECAS de Ciutat Vella i el Menjador Social la Terrasseta.
En la gestió del dia a dia, les entitats reben assessorament de persones expertes en sistemes de promoció de la qualitat mediambiental de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA). El cultiu dels horts al terrat es fa amb sistema hidropònic, sostenible i viable per utilitzar als terrats. Els estudis mostren que la producció d’aquests horts és semblant a la dels cultius comercials.
Un estudi realitzat per professionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, del Barcelona Laboratory for Urban Environmental Justice and Sustainability, de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques i de l’ISGlobal va determinar que la participació en el projecte augmenta l’índex de qualitat de vida de les persones amb discapacitat així com el seu rol social, més actiu i implicat amb l’entorn.
Els objectius de futur són, per un costat, que la ciutat arribi a tenir deu terrats habilitats com a horts d’inclusió social, i per l’altre, obrir nous espais de col·laboració mútua entre entitats i altres agents socials i explorar noves vies per l’ús didàctic dels horts.
El projecte Hort al Terrat ha estat una iniciativa promoguda per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, sota la presidència de la regidora Marga Marí-Klose i és una realitat gràcies a la suma d’esforços, recursos i idees, dels Districtes de Sants-Montjuïc i Gràcia, la Gerència de Recursos de l’Ajuntament, la Direcció de Recursos . I també de les persones amb discapacitat, les entitats i l’IRTA.