Hi ha moltes formes de col·laborar amb la Fundació DAU i crear valor afegit, tant des de la teva empresa com a nivell personal.

A més, recorda que si la teva empresa col·labora amb DAU, obtindrà beneficis laborals i fiscals per a les empreses, derivats del compliment de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat.

Com pots ajudar?

SI ETS UNA EMPRESA

  • Mitjançant la contractació de treballadors del servei d’inserció DAU a la teva empresa.

  • Amb la realització d’un contracte mercantil o civil amb el CET DAU per a la prestació de serveis de manipulats externs o condicionament de medicaments a l’activitat normal de l’empresa.

  • Fent donacions o patrocinant activitats d’inserció laboral de persones amb problemes de salut mental.

  • Amb la contractació d’un enclavament laboral a les instal·lacions de l’empresa per a un servei que guardi relació directa amb la teva activitat.

VULL COL·LABORAR

SI ETS UNA PERSONA FÍSICA

  • Amb col·laboracions en assessories tècniques en projectes de diversificació i innovació.

  • A través de la cessió o donació d’actius que es dedicaran a activitats d’inserció laboral, creació d’ocupació i formació laboral de persones amb problemes de salut mental.

  • Fent donacions o patrocinant activitats d’inserció laboral, creació d’ocupació, i formació laboral de persones amb problemes de salut mental.

VULL COL·LABORAR

TAMBÉ ES POT COL·LABORAR

  • Amb la cessió o donació d’actius o també d’hores d’empresa que es dedicaran a activitats d’inserció laboral de persones amb problemes de salut mental.

VULL COL·LABORAR

Blog de la fundació