És la porta d’entrada a la Fundació. L’equip tècnic que integra aquest servei acull la demanda de les persones amb problemes de salut mental. Es realitza una primera valoració laboral de la persona i se li proposa el servei que més s’ajusta a les seves necessitats de suport actuals, ja sigui a serveis gestionats per la Fundació DAU o altres serveis existents al territori.

És un servei social especialitzat que treballa de manera coordinada amb els serveis socials, sanitaris, formatius i laborals del territori.
És un servei de capacitació laboral que té com a objectiu facilitar la millora de l’ocupabilitat de persones amb trastorns de la salut mental perquè puguin incorporar-se a un lloc de treball o reprendre els estudis.
Requisits d’accés
– Tenir diagnòstic de trastorn mental greu
– Estar en edat laboral
– Residir a Catalunya o complir amb la llei d’estrangeria
– Estar en tractament i vinculat a un servei o professional de la salut mental.

El servei d’inserció laboral dona suport a persones amb trastorns de la salut mental que volen incorporar-se al mercat de treball perquè puguin accedir a una ocupació ajustada al seu perfil professional.

L’equip tècnic d’aquest servei realitza prospecció d’empreses, gestiona ofertes de treball i fa la intermediació necessària per aconseguir oportunitats laborals  per a les persones usuàries del servei.

Una vegada s’aconsegueix amb èxit la contractació, es dona suport a la persona contractada en el procés d’adaptació i manteniment del lloc de treball durant el temps que duri la contractació laboral.

Projectes que es porten a terme:

  • SIOAS: Serveis integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció de persones amb Trastorns de la Salut Mental –  finançat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de  Catalunya i el Fons Social Europeu (FSE- ORDRE ESS/1120/2017, de 20 de Novembre). Amb el suport del Departament d’Empresa i Treball.

  • Programa Incorpora – de la Fundació  “La Caixa”. Projecte a través del que s’impulsa la integració laboral del col·lectiu de persones vulnerables.

  • Programa Singulars: el Projecte Singulars està adreçat a persones joves d’entre 16 i 29 anys i té com objectiu reforçar la seva ocupabilitat i/o fomentar el retorn al sistema educatiu.

“Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

  • Programa Ocell de Foc: Aquest programa té l’objectiu d’oferir atenció a joves d’entre 16 i 30 anys amb problemes de salut mental per millorar la seva autonomia personal i facilitar la construcció d’una vida independent.

Promou i financia: Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

L’entitat Fundació Privada DAU és agència de col·locació autoritzada pel Servei d’Ocupació de Catalunya amb el número 0900000172.

Servei vinculat exclusivament a les persones que treballen a la Fundació DAU. Gestionat per un equip multidisciplinari, l’EMS intervé en l’adaptació i el manteniment del lloc de treball i fomenta, a partir d’un programa individualitzat, la millora de competències, el progrés professional, la millora de l’ocupabilitat.

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball i finançada al 100% pel Fons REACT-UE com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19”.

Activitats adreçades a usuaris i familiars dels serveis de la Fundació que tenen com a finalitat oferir informació i suport especialitzats per fer front a les dificultats que comporta patir o conviure amb un problema de salut mental.

GAM – Grup d’ajuda mútua

En el grup d’ajuda mútua es reuneixen persones en situacions similars per donar-se suport entre elles. En aquestes reunions, comparteixen experiències, intercanvien informació i creen un ambient de suport.

Acompanyament comunitari i atenció domiciliaria

Suport individualitzat per afavorir la integració en l’entorn familiar, social i comunitari.

Els objectius d’aquest programa són:

Vinculació a recursos socials que promoguin l’establiment de relacions humanes i promoguin la participació activa en la comunitat.

Millora de la cura personal, seguiment del tractament psiquiàtric, cura de la salut, la higiene i la nutrició.

Suport en la gestió de qüestions administratives, legals, etc.

Blog de la fundació