Per donar resposta a les empreses interessades a contractar persones de la nostra borsa de treball, oferim informació i assessorament per a la contractació, la selecció i la formació per a l’ajustament del lloc de feina.

Informem els empresaris sobre assessorament en matèria de legislació vigent i ajuts a la contractació de persones amb problemes de salut mental.

Dins de l’àmbit de la intermediació laboral oferim: anàlisi de necessitats i definició de perfils professionals, preselecció de candidats ajustats al lloc de treball a cobrir, suport durant tot el temps que duri la contractació.

DAU disposa d’una borsa de treballadors amb un gran ventall de perfils professionals.

Blog de la fundació