Fundació Dau | Transparència i bones pràctiques
467
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-467,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Transparència i bones pràctiques

Segons la resolució JUS/1563/2015, de 6 de juliol, per la qual es dóna compliment a la disposició addicional setena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, relativa a les obligacions de publicitat activa de les fundacions i les associacions:

La Fundació Privada DAU és una entitat no lucrativa inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2599).

Informació institucional, organitzativa i de planificació

L’organigrama

Certificats de transparència i qualitat

Complim els principis de la Fundación Lealtad, una organització independent que té la missió de fomentar la confiança en fundacions que compleixin fins d’acció social, cooperació al desenvolupament o medi ambient.

El Sistema de Gestió de la Qualitat, UNE-EN-ISO 9001:2008 certifica els processos d’aplicació: servei d’envasat i condicionament de productes per als sectors farmacèutic, cosmètic i dietètic.

Capacitació i inserció laboral de persones amb trastorn de salut mental.

RECERTIFICACIÓ : 09.10.2015

Òrgans de govern i retribucions

Els membres del Patronat no perceben cap remuneració pel seu càrrec (art.332-10.1 del Codi Civil de Catalunya).

Margarita Serrat Borràs

Presidenta d’Honor

Ramon Reñé Viladrich

Vicepresident

Rosa Mª González Roca

Presidenta

Carles Humet Cienfuegos-Jovellanos

Secretari

Albert Solà Serrat

Vocal

Pilar Marsà Esteve

Vocal

Mª Carme García Jarque

Vocal

Ramon Ricardo Vila Solé

Vocal

Anna Cohí

Directora General

Marcos Resano

Director Activitats Empresarials

Lydia Utanda

Directora Administració i Finances

Isabel Llorens

Directora Serveis a les Persones